Contactgegevens

January 16, 2023

Contactgegevens

Ons terrein
Sportpark De Boshoek
Herenbaan 10
4645 RV Putte

Bestuur

Algemeen contactadres: info@hsvbatters.nl / hsvbatters@outlook.com

Voorzitter

Wendy van Steen
+32485712246
Stichtingszaken, contact gemeente Woensdrecht en KNBSB

Vice-Voorzitter

Jolien Van Oirschot
Mede opvolging van zaken voorzitter en ondersteuning van andere bestuursleden

Secretaris

Pamela Sanders
+32495261749
Correspondentie, reglementen & statuten, vergaderingen notuleren

Penningmeester

Tim Stuyck
Ledenadministratie, boekhouding van de club, beheer van bankzaken

Wedstrijdsecretaris

Wendy van Steen
+32485712246
Beheer, regeling en opvolging van competitiewedstrijden

Kerngroep/commissies

Technische commissie

Naam Contact
Tommy Kempenaers tommy.kempenaers@hotmail.nl Trainer Heren 1
Bas van Oevelen oevelen1977@gmail.com Trainer junioren
Marco Smeekes Trainer junioren

Ledenwerving

Ledenwerving Contact
Martijn Cassels Aantrekking van nieuwe leden & opvolging behoud huidige leden
Wendy van Steen

Evenementen

Naam Contact
Jolien van Oirschot Organisatie van jaarlijkse en maandelijkse evenementen
Pamela Sanders

Kantine

Naam Contact
Maurits Sanders maurits.sanders@hotmail.com Co├Ârdinatie van het clubhuis
Dorothea Wauters

Promo en sponsoring

Naam Contact
Ken Nys Ontwerp affiches en opvolging sponsoring

Werken en onderhoud

Naam Contact
Tom van den Bergh Herstellingen, onderhoud en nazicht van accomodatie

Materiaal en kleding

Naam Contact
Jelle de Cloedt Jelle.decloedt@icloud.com Verwerven, beheren en verstrekken van speelmateriaal en kleding

Website

Naam Contact
Martijn Cassels Opbouw en onderhoud van website

Sportparkbeheer

Naam Contact
??? Organiseert en co├Ârdineert het onderhoud van de speelvelden